De Certificaten van de Krom B.V.

"De sterren van De Krom B.V.".

Certificaten

Om onze kwaliteit en service te blijven waarborgen zorgen wij ervoor dat we aan de strengste eisen voldoen. Deze eisen worden in kaart gebracht en gecontroleerd door onderstaande certificaten. Zie een certificaat als een Michelinster. De Krom B.V. is een hoofdaannemer met meerdere sterren.

PSO certificaat

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd  kwaliteitskeurmerk van TNO dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. De PSO brengt op bedrijfsniveau in kaart hoe het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt zich verhoudt tot het totaal aantal werkzame medewerkers gedurende een peiljaar.

Iso 9001:2015

ISO 9001:2015 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Kwaliteitsmanagement komt terug in alle onderdelen van het proces in onze organisatie dat ons product of dienst voortbrengt. Kwaliteitsmanagement zorgt ervoor dat onze organisatie goed beheerst dat onze diensten voldoen aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van opdrachtgevers, maar ook andere belanghebbenden.

VCA** 2008/5.1

VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. VCA is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Het doel is organisaties veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Om VCA gecertificeerd te kunnen worden, moet een bedrijf voldoen aan de VGM Checklist Aannemers. Als aan alle eisen wordt voldaan, wordt een VCA certificaat uitgegeven dat drie jaar geldig is. Het VCA-systeem is ondergebracht bij de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV).

CO2 Niveau 5

De Krom B.V. heeft niveau 5 van de CO2-Prestatieladder behaald. Dit is het hoogste niveau van de ladder. Dit betekent dat De Krom B.V. het eigen energieverbruik in kaart heeft en reduceert, maar ook leveranciers zover heeft gekregen om CO2 te reduceren en bewust om te gaan met energie.

Seb certificaat

Voor de uitvoering van de Erkenningsregeling is per 1 januari 1993 de Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf (SEB) opgericht. Het bestuur van de SEB besluit, op grond van toelatingseisen en gedragsregels, of een bedrijf toegelaten wordt tot de Erkenningsregeling, en zich officieel Erkend Bestratingsbedrijf mag noemen.