Riolering

Vakbekwaam | gecertificeerd | duurzaam

Integraal werken met riolering

INTEGRAAL WERKEN MET RIOLERING

Al onze werkzaamheden hebben een verband met elkaar. Dit zien we terug vanaf de rioolservice (lokaliseren en oplossen van de verstopping) tot aan het bestraten en grondwerkzaamheden. Om integraal te kunnen werken heeft de Krom B.V. zich gespecialiseerd in verschillende rioleringsvraagstukken. Los van het feit dat integraal werken fijn is voor ons als organisatie, zien wij dit als ontzorging voor onze relaties. We stellen één contactpersoon per project vast en borgen daarmee direct de bereikbaarheid voor ieder project. Bij de Krom B.V. heeft u één telefoonnummer voor alle werkzaamheden (van riolering en grondwerk tot de bestrating en afwerking). We houden de communicatie graag transparant en inzichtelijk op een hoog niveau en een laagdrempelige manier.

De rioolploeg

DE RIOOLPLOEG

“Onze mensen zijn 20% meer gemotiveerd dan die van onze concurrentie!”. Net als onze bestratingsploeg, is de rioolploeg opgevoed met de normen en waarden van de Krom B.V. “Al onze mensen passen bij de organisatie”. De belangrijkste kernwaarde van de Krom B.V. is servicegericht werken met een heldere en transparante communicatie. Wij zien onze mensen als ons visitekaartje. Met de juiste motivatie en professionaliteit van onze mensen zijn wij in staat om een perfecte prijs/kwaliteit verhouding aan te nemen.

Enorme stappen voor de Krom B.V.

ENORME STAPPEN VOOR DE KROM B.V.

De Krom B.V. heeft meerdere ploegen beschikbaar om aan de vraag van rioleringsvraagstukken te voldoen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om onze gereedschappen up-to-date te houden. Om een speler op topniveau te blijven, investeren wij continu in nieuwe technieken zoals: rioollasers, afsluiters, pompen etc. We zijn uw ideale partner bij uitstek.

Rijdende miniwinkel

RIJDENDE MINIWINKEL

Onze buizenleggers zijn voorzien van “rijdende miniwinkels”. Omdat we vaak niet weten wat we aantreffen bij een vervanging of reparatie, hebben wij ervoor gekozen om onze bussen als een miniwinkel in te richten. Alle hulpstukken en materialen zijn ter plekke beschikbaar, zodat we meteen kunnen schakelen en de doorlooptijd van het project kunnen minimaliseren. “Het zit ‘m vaak in de kleine dingen”. Zo werken wij continu aan kleine verbeteringen om een optimale efficiency te kunnen waarborgen.

Hoofdriolering

HOOFDRIOLERING

Als gemeente of eigenaar van een bedrijfsterrein bent u verantwoordelijk voor het hoofdriool. Doordat er een enorme rioleringsuitdaging ligt in Nederland (vanwege de veroudering van het rioolstelsel), kan het zijn dat uw hoofdriool verstopt zit, onderhoud nodig heeft of compleet vervangen moet worden. De Krom B.V. helpt u hierbij om dit zo effectief mogelijk aan te pakken en de kosten laag te houden.

Draineren is duurzaam

DRAINEREN IS DUURZAAM

Draineren is de meest duurzame manier van afwatering. Met een drainage koppelen we het hemelwater af van het gemeenteriool en sluiten we dit aan op een infiltratiebuis (een geperforeerde buis). Deze buis verwerkt gelijkmatig het hemelwater terug in de grond. Ook is het mogelijk om met een drainage een “te hoog grondwaterpeil” te verhelpen. Zo wordt het overtollige water afgevoerd naar het gemeenteriool waardoor het grondwaterpeil gezond blijft. We krijgen steeds meer te maken met hittestress en droogte. Door het hemelwater terug te geven aan de grond voorkomen we droogte. Ook ontlasten we de zuiveringsinstallaties van het onnodige reinigen.

Aanpassen en uitbreiden riool

AANPASSEN EN UITBREIDEN RIOOL

Bij een nieuw bestratingsplan hoort vaak ook een nieuw rioleringsplan. De Krom B.V. is graag van het begin af aan betrokken bij uw project. Zo geven we advies over het aanpassen en uitbreiden van het huidige riool, maken we een capaciteitsberekening op de situatie nauwkeurig en bekijken we wat er nodig is om een oplossing te bieden die goed is voor de lange termijn.

Riolering aanleggen Sprundel

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op