Grondwerk

VAKBEKWAAM | GECERTIFICEERD | DUURZAAM

Grondwerk

GRONDWERK

Grondwerk is een logisch gevolg voor de werkzaamheden die wij doen. Met grondwerk maken wij een solide fundering die de basis biedt voor een degelijke aanleg van het riool en de bestrating. Wij vergelijken grondwerk met de muur voor het behang. Zonder solide muur blijft het behang niet plakken. Deze twee gaan in harmonie net zoals riool aanleg, grondwerk en straatwerk.

Advies in grondwerk​

ADVIES IN GRONDWERK

Wij vinden het fijn om vroeg in het stadium betrokken te zijn bij uw project. Zo denken wij graag mee in het ontwerp, omdat we dan goede adviezen geven in het materiaalgebruik en de funderingsconstructie. Daarmee voorkomen wij dat er bij de uitvoering tegen bepaalde vraagstukken aan wordt gelopen die meestal tot meer kosten leiden. Dit behandelen we vóór de start van uw project. Ieder advies wat wij geven is op basis van kwaliteit en duurzaamheid.

De grondsoorten van Nederland

DE GRONDSOORTEN VAN NEDERLAND

Nederland heeft enorm veel grondsoorten zoals:

  • Leem
  • Veen
  • Klei
  • Zandgrond

Elk type grond heeft zijn eigen karakter en heeft een eigen aanpak nodig. Zo is de voorbereiding van iedere grondsoort gebaseerd op de constructie die uw bestrating nodig heeft. Bij zware belasting geven we een ander advies dan bij lichte belasting, afhankelijk van de grondsoort.

De fundering versterken

DE FUNDERING VERSTERKEN

De eerste stap is het uitgraven van de huidige bodembedekking (grond). Op regelmatige basis investeren wij in ons materieel. Denk hierbij aan mobiele kranen, elektrische trilplaten etc. Afhankelijk van de belasting, werken we met geotextiel, bewapeningsdoeken en verstevigingsdoeken. Deze materialen gebruiken we met een blik op de toekomst. Op een van deze doeken verwerken we een laag “puin” (dikte afhankelijk van de belasting). Mocht dit puin in de toekomst ooit nog verwijderd moeten worden dan is dit eenvoudig te realiseren. Het doek onder dit “puin” zorgt ervoor dat de ondergrond niet verzadigd raakt met het “puin”. Als laatste stap verdichten we de grond zodat het straatwerk verwerkt kan worden.

Cultuurtechnische werkzaamheden

CULTUURTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN

Wat direct verbonden staat met grondwerk is het graven van waterpartijen zoals een sloot, een vijver of een wadi. Een wadi is een droge vijver die bij overbelasting het overtollige hemelwater afvoert. Al deze werkzaamheden hebben te maken met infiltratie en het duurzaam afvoeren van bijvoorbeeld regenwater. Door een sloot, vijver of wadi aan te leggen, bouwen we een buffer voor de ontlasting van het hoofdriool. Door de steeds droger wordende seizoenen kan het regenwater worden gebufferd om tijdens deze droogte de planten en bomen te voorzien van water. Voor al deze cultuurtechnische werkzaamheden is goed grondwerk de basis.

Bouw- en woonrijp maken

BOUW- EN WOONRIJP MAKEN

Onze grondwerkzaamheden hebben niet altijd direct te maken met het leggen van bestrating. Zo voeren wij ook opdrachten uit (zowel zakelijke als particulier) waarbij we geen straatwerk leggen, maar alleen het grondwerk klaar leggen. Denk hierbij aan het graven van bouwputten voor bijvoorbeeld een fundering van beton. Bij bouwrijp maken denken we aan het inrichten van bouwstraten en het voorbereiden van de riolering zodat men kan gaan bouwen. We maken de grond als het ware rijp om op te bouwen. Bij woonrijp maken, zorgen we ervoor dat de huizen bereikbaar worden. We leggen dan de definitieve inrichting van de straat aan.

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op